Percuma Virtual Private Server

  • Memory 2 GB
  • DISK SPACE 40 GB SSD
  • OS WINDOWS 2012 R2

Terbuka untuk semua pemegang akaun FXOpen ECN, STP dan Crypto.

Kekalkan equiti USD 5000 dalam akaun pada hujung bulan atau telah berdagang dengan jumlah volume
USD 10,000,000 (sebulan) dan dapatkan Forex VPS hosting percuma untuk bulan ini.
Jika keperluan ini tidak dipenuhi, bayaran USD 30 akan ditolak 
dari eWallet atau akaun dagangan.

KELEBIHAN VPS

  • KEBOLEHCAPAIAN Log masuk platform dari mana-mana komputer di mana sahaja di dunia.
  • FLEKSIBILITI EAs akan sentiasa beroperasi jika komputer dimatikan atau tiada internet
  • KELAJUAN Berhubung langsung dengan FXOpen Equinix NY4 servers

Terma VPS

Pada permintaan anda FXOpen boleh menyediakan anda dengan VPS pihak ketiga pada syarat-syarat berikut :

Pada permintaan anda FXOpen boleh menyediakan anda dengan VPS pihak ketiga hosting pada syarat-syarat berikut:

  1. Anda harus mempunyai eWallet yang disahkan dan sekurang-kurangnya satu akaun dengan FXOpen yang dibiayai. Anda perlu mengekalkan ekuiti bersamaan dengan USD 5000 ($ 5000); atau
  2. Anda harus mempunyai eWallet yang disahkan dan sekurang-kurangnya satu akaun dibiayai dengan FXOpen. Perolehan perdagangan bulanan anda hendaklah sama atau melebihi US $ 10 000 000 (sepuluh juta dolar AS)

Dalam kes anda tidak memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di atas pada akhir bulan tersebut, bayaran sebanyak US $ 30 (tiga puluh) didebitkan dari mana-mana akaun FXOpen anda (akaun perdagangan (-s) dan / atau eWallet). Yuran VPS dikira dan ditolak secara automatik untuk satu bulan kalendar (sebagai contoh: sekiranya anda meminta VPS anda pada 25 Jun, anda perlu untuk mencapai keperluan perolehan sehingga 30 Jun supaya bayaran sebanyak US $ 30 tidak didebitkan dari akaun anda).

Untuk pelanggan baru yang tidak mempunyai hubungan jangka panjang dengan FXOpen dan tidak mempunyai USD 5000 dalam jumlah eWallet dan perdagangan akaun mereka - US $ 30 akan didebitkan pada masa ini apabila VPS dipesan dan balik hingga tarikh ke 10 bulan yang akan datang harus salah satu keperluan VPS percuma (US $ 10 000 000 sehala jumlah dagangan bulanan atau USD 5000 ekuiti) dipenuhi

Anda boleh membatalkan VPS hosting perkhidmatan dengan menghantar permintaan ke [email protected] hingga hari ke-28 bulan semasa. Penyediaan perkhidmatan hosting VPS akan dihentikan bermula hari pertama bulan akan datang

Perkhidmatan VPS hosting boleh dibatalkan oleh FXOpen secara automatik selepas 3 bulan tiada aktiviti trading anda.

Sekiranya anda mempunyai dana yang tidak mencukupi di akaun anda diadakan dengan FXOpen Sila membayar perhatian bahawa ketiadaan dana dalam mana-mana akaun perlu yuran VPS disebabkan secara automatik boleh membawa kepada keseimbangan negatif - USD 30.00 untuk setiap bulan pada eWallet pelanggan. Bayaran VPS kerana FXOpen akan ditolak daripada amaun yang dipindahkan apabila menarik balik dana.

Perkhidmatan VPS disediakan oleh pihak ketiga. Tidak FXOpen atau mana-mana gabungannya dan / atau pembekal pihak ketiga dan / atau pembekal menerima apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kelewatan, ketidaktepatan , kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana data yang diberikan kepada anda berkaitan dengan VPS hosting menggunakan. FXOpen dan sekutu-sekutunya tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau kepincangan perkhidmatan hosting termasuk tetapi tidak terhad kepada, kegagalan komunikasi rangkaian, kesilapan sistem atau kegagalan data. FXOpen tidak membuat sebarang jaminan mengenai perkhidmatan VPS yang disediakan oleh pihak-pihak ketiga .

Anda harus menanggung rugi, mempertahankan dan memegang FXOpen, yang pemilik, anak-anak syarikat, sekutu, pekerja, pengurusan dan kontraktor pihak ketiga tidak berbahaya daripada dan terhadap semua kerugian, liabiliti, pertimbangan, guaman, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi dan kos akibat daripada atau yang timbul daripada apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh anda atau mana-mana orang menggunakan perkhidmatan VPS hosting dan / atau mana-mana perkhidmatan yang menggunakan apa-apa kata laluan yang ditetapkan atau lain-lain pengesahan dan / atau akses maklumat yang disediakan oleh FXOpen dan / atau pihak ketiga kepada anda, sama ada atau tidak anda sebenarnya kuasa penggunaan tersebut.

Anda perlu berhati-hati memeriksa VPS pihak ketiga hosting Terma Penggunaan dan menilai risiko yang berkaitan dan batasan sebelum menggunakan. Pihak ketiga VPS hosting Terma Penggunaan yang diperuntukkan kepada anda oleh FXOpen atas permintaan anda.

Syarat-syarat ini merupakan sebahagian daripada Perjanjian Pelanggan di antara anda dan FXOpen. FXOpen boleh menukar syarat-syarat ini atas budi bicara mutlaknya.

Ia adalah di FXOpen budi bicara untuk mengecualikan anda daripada ini VPS hosting perkhidmatan jika kami percaya anda telah menghasut mana-mana aktiviti penipuan atau tindakan anda yang akan didapati melanggar syarat-syarat dan terma ini atau terma dan syarat-syarat yang VPS hosting Terma Penggunaan. FXOpen berhak untuk menolak perkhidmatan ini VPS hosting mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa perlu memberikan apa-apa justifikasi atau menjelaskan sebab-sebab penolakan.

Anda dengan jelas mengakui bahawa anda telah membaca terma-terma dan Syarat Penggunaan sebagaimana yang diperuntukkan oleh VPS hosting pembekal perkhidmatan dan memahami hak, tanggungjawab, terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Dengan mengklik pada butang MENERIMA anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan Syarat Penggunaan sebagaimana yang diperuntukkan oleh pembekal perkhidmatan VPS hosting .

Muat turun PDF

Saya telah membaca dengan teliti dan bersetuju dengan syarat-syarat yang dinyatakan di atas.